• :
  • :
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trường THPT Hùng Vương - Bình Phước

Giới thiệu Trường

 

TOÀN CẢNH TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG (BÌNH PHƯỚC)

Trường nhìn từ xa

 

Khu hiệu bộ

 

Khu lý thuyết nhìn bên trái

 Khu lý thuyết nhìn bên phải

Nhà đa năng

Khu thực hành

...........................................................
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 32 NĂM HỌC 2019-2020 (Từ 29/6 –04/07/2020)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 31 NĂM HỌC 2019-2020 (Từ 22/6 –27/06/2020)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 30 NĂM HỌC 2019-2020 (Từ 15/6 –20/06/2020)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 29 NĂM HỌC 2019-2020 (Từ 08/6 –13/06/2020)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 29 NĂM HỌC 2019-2020 (Từ 01/6 –06/06/2020)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 28 NĂM HỌC 2019-2020 (Từ 25/5 –30/05/2020)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 27 NĂM HỌC 2019-2020 (Từ 18/5 –23/05/2020)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 26 NĂM HỌC 2019-2020 (Từ 11/5 –16/05/2020)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 25 NĂM HỌC 2019-2020 (Từ 04/5 –09/05/2020)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 29 NĂM HỌC 2019-2020 (Tuần CM 24. Từ 16 – 21/03/2020)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 28 NĂM HỌC 2019-2020 (Tuần CM 24. Từ 9 – 14/03/2020)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 27 NĂM HỌC 2019-2020 (Tuần CM 23. Từ 02 – 07/03/2020)
Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh Covid-19
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 24 NĂM HỌC 2019-2020 (Từ 10/02– 15/02/2020)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 23 NĂM HỌC 2019-2020 (Từ 01/02– 08/02/2020)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 22 NĂM HỌC 2019-2020 (Từ 13/01– 18/01/2020)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 21 NĂM HỌC 2019-2020 (Từ 06/01– 11/01/2020)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 20 NĂM HỌC 2019-2020 (Từ 30/12/2019 – 4/01/2020)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 19 NĂM HỌC 2019-2020 (Từ 23/12 – 28/12/2019)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 18 NĂM HỌC 2019-2020 (Từ 16 – 21/12/2019)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 17 NĂM HỌC 2019-2020 (Từ 9 – 15/12/2019)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 16 NĂM HỌC 2019-2020 (Từ 2 – 7/12/2019)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 15 NĂM HỌC 2019-2020 ( Từ 25/11- 30/11/2019)