• :
  • :
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trường THPT Hùng Vương - Bình Phước

Giới thiệu Trường

 

TOÀN CẢNH TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG (BÌNH PHƯỚC)

Trường nhìn từ xa

 

Khu hiệu bộ

 

Khu lý thuyết nhìn bên trái

 Khu lý thuyết nhìn bên phải

Nhà đa năng

Khu thực hành

...........................................................
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 9 NĂM HỌC 2019-2020
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 8 NĂM HỌC 2019-2020
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 5 NĂM HỌC MỚI 2019-2020 (Từ 16/9- 21/9/2019)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 NĂM HỌC MỚI 2019-2020 (Từ 9/9- 15/9/2019)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 NĂM HỌC MỚI 2019-2020 (Từ 02/9- 07/9/2019)
KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 NĂM HỌC 2019-2020 (Từ 26/8- 31/8/2019)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01, NĂM HỌC 2019-2020 (Từ 19/8- 24/8/2019)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN CHUẨN BỊ NĂM HỌC MỚI 2019-2020 (Từ 12/8- 17/8/2019)
LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM HỌC 2019-2020
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 41 NĂM HỌC 2018-2019 (Từ ngày 27/5- 01/6/2019)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 40 NĂM HỌC 2018-2019 (Từ ngày 20/5- 25/5/2019)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 39 NĂM HỌC 2018-2019 ( Từ ngày 13/5- 17/5/2019)
KẾ HOẠCH TUẦN 38 NĂM HỌC 2018-2019(từ 6/5-11/5/2019)
KẾ HOẠCH TUẦN 37 NĂM HỌC 2018-2019(từ 29/4-3/5/2019)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 36 NĂM HỌC 2018-2019
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 35 NĂM HỌC 2018-2019
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 34 NĂM HỌC 2018-2019
KẾ HOẠCH TUẦN 33 NĂM HỌC 2018-2019 (từ 1/4-6/4/2019)
KẾ HOẠCH TUẦN 32 NĂM HỌC 2018-2019(từ 24/3-30/3/2019)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 31 NĂM HỌC 2018-2019( Từ ngày 18/03- 24/03/2019)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 30 NĂM HỌC 2018 - 2019 (TỪ 11/3 - 16/3/2019)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 29 (TỪ 4-9/3/2019)