Bí thư Đoàn trường: Nguyễn Văn Châu

Bí thư chi đoàn giáo viên

Bí thư các chi đoàn học sinh