DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CHUYỂN LỚP ĐỢT 1 (5-7-2016)

(Những em có thắc mắc về xếp lớp, đổi khối thi, cần đăng ký tại phòng văn thư để nhà trường xét)

 

 

TTHọ và tênLớpChuyển đếnGhi chú
1Vũ Thị Thùy Linh11D311TN5 
2Hà Phi Phụng12TN112B 
3Thới Thị Thu Phương12TN112B 
4Nguyễn Thị Thu Hà12D212D3 
5Nguyễn Thịnh Quyền11B11TN4 
6Hoàng Văn Mỹ Phi11D111D3 
7Vũ Thị Ngọc Loan12TN312B 
 (Các em khác có nhu cầu đổi khối luyện thi đăng ký tại phòng văn thư để nhà trường xét)