• :
 • :
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trường THPT Hùng Vương - Bình Phước
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG Từ 15/8 đến 25/8 năm 2021

Sở GD & ĐT Bình Phước

Trường THPT Hùng Vương

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Đồng Xoài, ngày 16  tháng 8 năm 2021

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

Từ 15/8 đến 25/8 năm 2021

 

 1. Tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022.

- Thầy Hòa và các đ/c trong ban tuyển sinh tổ chức xét tuyển từ 15-16/8; Trình sở Giáo dục phê duyệt; Thông báo lên Website của trường cho học sinh và phụ huynh biết; Xác nhận điểm cho học sinh có nguyện vọng chuyển đi theo đơn.

- Thầy Đồng cùng với tổ Công nghệ khảo sát nhu cầu học của học sinh khối 10 để có dịnh hướng xếp lớp trước 05/9( thầy Đồng hướng dẫn trên WEB cho học sinh nắm rõ trước khi chon.

-  Từ 24-26/8 sẽ tổ chức xếp lớp và thông báo trên web tất cả các khối lớp.

2. Học chính trị hè (thầy Bình triển khai, chỉ đạo)

7h30/19/8/2021 các đ/c trong cấp ủy Chi bộ học tại TTBDCT thành phố.

- Lớp còn lại cho toàn thể CB-GV-NV sẽ tổ chức online theo phân mêm Zoom vào 7h30/29/8/2021.

3. Kế hoạch dạy học đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

a. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức khai giảng năm học mới.

- Trường hợp trạng thái dịch bệnh Covid-19 mà các địa phương (có học sinh trương) trong vùng bình thường mới (vùng xanh), thì trường sẽ tổ chức khai giảng trực tiếp vào 05/9/2021,ngắn gọn, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hoặc tổ chức khi học sinh trở lại trừơng tùy thuộc tình hình dịch bệnh.

- Nếu trạng thái dịch bệnh Covid-19 mà địa phương (có học sinh trương) trong vùng nguy cơ cao (vùng cam) và nguy cơ rất cao (vùng đỏ) phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thì nhà trường sẽ gửi đến phụ huynh nội dung hình thức tổ chức dạy học; nội dung tuyên truyền chống dịch; định hướng dạy học của nhà trường trong năm học 2021-2022.

4. Kế hoạch dạy học năm học 2021-2022.

- Trường hợp trạng thái dịch bệnh Covid-19 mà các địa phương (có học sinh trương) trong vùng bình thường mới (vùng xanh), thi nhà trường sẽ tổ chức dạy học trực tiếp. Nhưng phải thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của địa phương và của ngành giáo dục.

- Trường hợp trạng thái dịch bệnh Covid-19 mà địa phương (có học sinh trương) trong vùng nguy cơ cao (vùng cam) và nguy cơ rất cao (vùng đỏ) phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thì sẽ tổ chức dạy học trực tuyến theo kế hoạch của nhà trường. Tổ trưởng kiểm tra ký duyệt giáo án của  giáo viên đầy đủ( Khuyến khích các tổ soạn theo chuyên đề). Giáo viên cung cấp tài liệu, học liệu, giao nhiệm vụ, giám sát, hướng dẫn học sinh học . BGH và tổ tin kiểm tra thường xuyên.

Chú ý việc dạy trực tiếp được tổ chức tại phòng học của nhà trường theo TKB

 

5.Phân công nhiệm vụ chuẩn bị năm học mới .

  • Đ/c Cao Vũ Mưu:

- Lên khế hoạch hoạt động của nhà trường.

- Phân công chuyên môn và cơ cấu tổ chức nhà trường.

- Lập kế hoạch năm học, cùng với kế toán lập kế hoạch thu chi đầu năm, kế hoạch chi tiêu nội bô.

- Lập kế hoạch họp cũng như kiện toàn lại ban chấp hành cha mẹ học sinh nhà trường.

- Sắp xếp lại công viêc của một số bộ phận trong nhà trường.

 • Đ/C:Nguyễn Năng Đồng
 •  Cơ cấu lớp; xếp lại lớp học; khảo sát nhu cầu học tập của học sinh để xếp lớp theo đúng định hướng của học sinh.
 • Phân công chuyên môn và TKB.
 • Lên kế hoạch dạy trực tuyến (Online) cho toàn trường.
 • Lên kế hoạch kiểm tra việc dạy học Online của giáo viên các tổ mà mình phụ trách; tổng hợp kết quả dạy của toàn trường.
 • Duyệt kế hoạch tổ, kế hoạch giáo dục và chuyên môn các tổ mình phụ trách.
 • Lên lịch kiểm tra việc dạy bồi dưỡng HSG của các tổ mình quản lí.
 • Trực theo lịch
 • Đ/c: Nguyễn Phú Hòa
 • Làm tờ trình gửi TT Y tế thành phố Đồng Xoài xin hỗ trợ công tác xịt khử khuẩn toàn trường.
 • Họp phân công cụ nhiệm vụ cho các thành viên trong ban Phòng chống dịch Covid-19. Lên kế hoạch cụ thể vè công tác Phòng chống dịch Covid-19.
 • Kiểm tra toàn bộ CSVC và các vấn đề Xanh-Sạch-Đẹp – An toàn chuẩn bị năm học.
 • Hoàn thành lượng hóa thi đua trong học sinh ; Họp thống nhất việc thực hiện với BNN.
 • Lên kế hoạch kiểm tra việc dạy học Online của giáo viên các tổ mà mình phụ trách; Báo cáo kết quả dạy học của tổ mình quản lí về thầy Đồng để tổng hơp.
 • Lên lịch kiểm tra việc dạy bồi dưỡng HSG của các tổ mình quản lí.
 • Trực theo lịch
 • Đ/c Trần Quang Bình
 • Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức trong nhà trường.
 • Hoàn thành lượng hóa thi đua trong CB-GV-CNV và lên kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nội quy của CB-GV-NV.  Kiểm tra theo giỏi nề nếp giáo viên.( Tất cả phải có sổ điêm danh các buổi chào cờ; sinh hoạt tập thể.........Đưa vào thi đua......)
 • Lên kế hoạch kiểm tra việc dạy học Online của giáo viên các tổ mà mình phụ trách; Báo cáo kết quả dạy học của tổ mình quản lí về thầy Đồng để tổng hơp.
 • Lên lịch kiểm tra việc dạy bồi dưỡng HSG của các tổ mình quản lí.
 • Hoàn thành Hồ sơ, thủ tục để công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia.
 • Kết hợp với trường THPT Đồng Phú để xây dựng kế hoạch hoạt đông và ký kết thi đua của cụm thi đua số 1.
  • Đ/c Vũ Thăng Long.

- Soạn thật kỹ nội quy học sinh, photo phát cho GVCN, đồng thời sinh hoạt thật kỹ cho các khối lớp.....Nội dung phòng chống dich

- Họp ban nề nếp để quán triệt quy chế trực, trách nhiệm của GV trực, các chế tài nếu trực không hoàn thành....( Chú ý công việc trong trạng thái Dịch)

- Tổ chức công tác nề nếp học sinh.

- Tổ chức tập duyệt khai giảng

- Tổ chức lễ khai giảng năm học.

- Soạn bản cam kết giữa nhà trường, học sinh và gia đình học sinh về việc thực hiện nội quy nhà trường.

  • Đ/c Nguyễn Văn Châu

- Soạn nội dung tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19 để tuyên truyền cho toàn thể Phụ huynh và học sinh

- Lên kịch bản tập duyệt lễ khai giảng

- Tổ chức buổi lễ. làm giấy mời những học sinh có điểm thi ĐH cao nhất các khối để có kế hoạch khen thưởng.

- Cùng với cô Hoan và cô Vân  tâp văn nghệ cho học sinh để chào mừng năm học mới.

  • Tổ trưởng chuyên môn:

- Hoàn thành kế hoạch tổ năm học 2021-2022 và kế hoạch dạy luyện thi chuyển cho tổ viên.

- Thống nhất chương trình dạy chính khóa cho các khối lớp và hướng dẫn cách soạn( Khuyến khích các tổ soạn theo từng chuyên đề, chủ đề. Số tiết cụ thể cho từng chuyên đề, chủ đề cụ thể và phải được thống nhất chung cho cả tổ).

Chú ý:  Cho các phương án dạy trực tiếp; trực tuyến và phương án kết hơp cả trực tiếp và trực tuyến( Phương án kết hợp là phần bắt buộc phải dạy và phần cho học sinh tự học rồi kiểm tra).

- 100% GV phải soạn và giảng dạy bàng Bảng tương tác ngay từ đầu năm. (đ/c Cường TB bàn giao Remote bảng tương tác cho GVCN quản lí, nếu lớp nào để mất thì phải bồi thường).

- Kiểm tra kế hoạch GD và kế hoạch bộ môn của tổ viên.

- Rà soát việc thực hiện chuyên đề bồi dưỡng HSG của tổ viên, đảm bảo hoàn thành các chuyên đề trong tháng  trước 15/9.

- - Bồi dưỡng HSG tỉnh liên tục các ngày trong tuần từ 25/8.

  • Các đồng chí khác

- Cho học sinh đang ký mua mũ và áo quần thể dục…..

- Đ/c Khánh (BV) liên hệ thợ thay toàn bộ  kính các phòng học bị vỡ ở các lớp;  cắt tỉa cây, cỏ lạc toàn bộ khuôn viên.

- Đ/c Thủy, đ/c Giang, đ/c Hương làm vệ sinh sạch sẽ phòng học và khu vực sân trường; Nhổ cỏ khuôn viên trường, lau cửa kính các phòng học, khu nhà tôn.......

6. Phân công chuẩn bi cho buổi tưu trường của học sinh.

- Thầy Châu và thầy Long; thầy Giang  tổ chức chương trình, BNN có mặt để hướng dẫn học sinh.

- Thầy Cường; Thầy Thanh chuẩn bị âm thanh.

- GVCN nhận ghế từ cô Giang, cô Thủy sắp ghế đầy đủ cho 40 lớp theo danh sách.

- T Long sinh hoạt thật kỹ nội quy nề nếp nhà trường. ( Nội quy nhà trường; nội quy học tâp, hướng dẫn học tập trên lớp , ở nhà, nghỉ ngơi...... Cả vấn đề quan hệ với bạn bè trong lớp; khác lớp; lớp trên; lớp dưới; thầy cô và người lớn tuổi; các chào hỏi với người lớn tuổi; quan khách khi đến trường......)

- Thầy Giang tổ chức cho học sinh học GDKN sống.....

- Thầy Châu; ĐTN; thầy Giang  lên kịch bản, lên kế hoạch tập duyệt cho lễ khai giảng năm học mới, vào ngày 3,4/9 (Nếu dịch ổn).

- Do một số phường xã vẫn đang thực hiên Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Lịch họp hội đồng sẽ thông báo sau.

Trên đây là kế hoạch chuẩn bị cho năm học 2021-2022. Yêu cầu các đồng chí thực hiện nghiêm túc.

 

   Hiệu Trưởng

                   (Đã ký)

Cao Vũ Mưu


Nguồn:www.thpt-hungvuong-binhphuoc.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Công văn - Văn bản
Video Clip
Liên kết website