Thư viện phần mềm
Lượt truy cập
Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá vàng
Tuyển sinh lớp 10
Ngày đăng tin: 05-04-2018
 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .... /TB-HV

Đồng Xoài, ngày 2  tháng 04  năm 2018

THÔNG BÁO

 (V/v: Tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Hùng Vương, năm học 2018 – 2019)

 

Kính gửi: Quý cha mẹ và các em học sinh đang học lớp 9 trong toàn tỉnh cũng như tỉnh khác. 

Thực hiện Kế hoạch số 4938/KH-SGDĐT, ngày 25/12/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo, về việc Tuyển sinh vào lớp 10, nay Trường THPT Hùng Vương thông báo công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau.

1)        Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018 – 2019: 500 học sinh.

2)        Đối tượng : Là học sinh đã tốt nghiệp THCS có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

3)        Hình thức xét tuyển, đăng ký xét tuyển, hồ sơ đăng ký.

a.      Đăng ký xét tuyển:

-          Thí sinh muốn đăng ký xét NV1 vào trường THPT Hùng Vương thì làm đơn đăng ký dự thi tại một trường THPT trên địa bàn cư trú. Trong đơn đăng ký dự thi: tại mục 3 của phần II phải ghi trường thứ nhất Hùng Vương, trường thứ 2 là trường THPT khác mà thí sinh đăng ký NV2. Sau khi có kết quả, Sở GD&ĐT sẽ chuyển điểm theo nguyện vọng các em đã đăng ký về trường THPT Hùng Vương để xét duyệt NV1.

-          Thí sinh đăng ký dự thi NV1 vào trường THPT chuyên Quang Trung hoặc chuyên Bình Long  nếu có NV2 xét vào trường THPT Hùng Vương thì trong đơn đăng ký dự thi, tại mục 2 của phần II phải ghi trường thứ 2 là THPT Hùng Vương, trường thứ 3 là trường THPT khác.

b.      Hồ sơ đăng ký:

-           Với thí sinh dự thi để xét NV1 vào trường THPT Hùng Vương và NV2 vào trường THPT khác.  Hồ sơ đăng ký bao gồm:

·         Đơn đăng ký dự thi theo mẫu 2. Lưu ý mục 1, 3 ở phần II trong đơn.

·         2 ảnh 3x4 (mặt sau ảnh ghi rõ: họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh).

·         Giấy chứng nhận hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có): nộp bản sao có chứng thực.

·         Hạn nộp: trước ngày 8/5/2018. Nơi nộp: tại trường các em đang học lớp 9.

-          Với thí sinh dự thi NV1 vào trường THPT chuyên Quang Trung hoặc THPT chuyên Bình Long có đăng ký NV2 vào Trường THPT Hùng Vương. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

·      Đơn đăng ký dự thi theo mẫu 1. Lưu ý mục 1, 2 của phần II trong đơn.Có GVCN và Hiệu trưởng trường đang học lớp 9 xác nhận.

·      2 ảnh 3x4 (mặt sau ảnh ghi rõ: họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh).

·      Giấy chứng nhận hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có): nộp bản sao có chứng thực. Nếu nộp bản sao ko chứng thực khi đi nộp phải đem theo bản chính để đối chiếu.

·      Hạn nộp: trước ngày 8/5/2018. Nơi nộp: trường THPT chuyên Quang Trung hoặc chuyên Bình Long.

c.       Xét duyệt dựa vào điểm 3 môn chung:

-          Điểm xét tuyển = (Ngữ văn + Toán) x 2 + Môn thứ 3 + Điểm ƯT, KK (nếu có).

-          Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển NV1 và NV2 vào trường THPT Hùng Vương đều được xét như nhau, cùng được xếp chung để xét tuyển vào trường, không phân biệt NV1 hay NV2.

Tất cả thông tin danh sách đăng ký NV1, NV2 vào trường, kết quả thi, kết quả trúng tuyển, thời gian tựu trường, cấu trúc đề thi…nhà trường đều đăng trên:

Tải mẫu đơn đăng ký dự thi tại đây

Website của nhà trường: thpt-hungvuong-binhphuoc.edu.vn.

Mọi chi tiết vui lòng truy cập Website hoặc 06516.509.809 hoặc 0918.746.123 hoặc 0913.696.308

Hiệu trưởng      

  Gửi email In thông tin
CÁC TIN KHÁC

THÔNG BÁO NHẬP HỌC KHỐI 10, NĂM HỌC 2016-2017. 7/30/2016 12:23:13 PM
THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10, NH2016-2017. 7/15/2016 1:59:38 PM
CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2016 - 2017. 4/7/2016 10:34:28 AM
DANH SÁCH LỚP 10, NĂM HỌC 2015 - 2016 8/14/2015 11:47:05 PM
LỊCH THI, DANH SÁCH PHÒNG THI XẾP LỚP 10 8/10/2015 8:08:12 AM
CẤU TRÚC ĐỀ THI XẾP LỚP 10, NĂM HỌC 2015-2016 (Toán, Lý, Hóa, Sinh) 8/7/2015 1:42:43 PM
THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG CHO HỌC KHỐI 10, NH2015-2016 7/24/2015 3:53:43 PM
THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2015-2016 7/23/2015 9:48:50 PM
KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NH2015-2016 7/17/2015 8:01:52 AM
THÔNG BÁO VỀ TUYỂN SINH 10, NH2015-2016 7/15/2015 11:24:48 AM
Video bài giảng
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết