Thư viện phần mềm
Lượt truy cập
Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá vàng
Số liệu thống kế
Ngày đăng tin: 26-12-2012
 
SƠ KẾT THI ĐUA HỌC KÌ I NĂM HOC 2012-2013
                 
STT LỚP TH 9 TH 10 TH 11 TH 12 TỔNG TH GVCN
1 10T 297 707 713.9 524 2241.9 5 Cô Chi
2 10L 334 703 709.9 494 2240.9 7 C. Hòa
3 10H 352 689.9 695.9 476.9 2214.7 10 C .Trang Tin
4 10CN 331 653 737.9 487.9 2209.8 11 C. Quyên
5 10V 331 704 676.8 497.9 2209.7 12 T. Tuân
6 10D1 320 689 659.7 488 2156.7 25 Cô Thủy Hóa
7 10D2 338 676 701.9 492.9 2208.8 13 C. Thường
8 10A1 354 634.8 680.8 469.8 2139.4 29 T. Sơn
9 10A2 314.9 661 708.9 457.6 2142.4 28 T. Phong
10 10A3 310 678 717 490.9 2195.9 16 C. Nhung
11 10A4 319 701.9 685.9 481.9 2188.7 18 T. Thanh
12 10A5 332 659 695.8 473.8 2160.6 24 T. Dũng
13 11T 315 715 687.9 485 2202.9 14 C. Liễu
14 11L 331 684 606.9 481 2102.9 31 T. Nguyên
15 11H 355.9 661 710 505 2231.9 9 T. Thoa
16 11V 378.9 718.9 696.8 492.9 2287.5 1 C. Ngân
17 11D1 377 699 646.9 472 2194.9 17 C.Trang (CN)
18 11D2 300 615.8 658.9 441.6 2016.3 37 C. Hạnh
19 11CN 356 720 694.8 492 2262.8 3 C. Hiền
20 11A1 310 699.9 666.7 489 2165.6 23 C. Huyền( tin)
21 11A2 371 733 685.7 466.9 2256.6 4 C. Hậu
22 11A3 314.9 670 665.9 487.9 2138.7 30 T. Sinh
23 11A4 260 680 660.5 463.9 2064.4 36 C. Tâm
24 11A5 283.8 620 626.6 465.7 1996.1 38 T. Thi
25 12B1 336.9 645.9 636.8 470.8 2090.4 34 T. Hiếu
26 12B2 332 686 695.9 472.9 2186.8 19 C. Huyền (hóa)
27 12B3 327 671.9 677.9 494 2170.8 22 C. Phượng
28 12B4 310.9 682.9 740.8 506.9 2241.5 6 C. Hà
29 12A1 331.9 709 677.9 518 2236.8 8 T. Tiến
30 12A2 365 740 681.9 488 2274.9 2 C. Uyên
31 12A3 331 672 647.5 496.9 2147.4 26 C. Giang( lý)
32 12A4 306.8 629.8 668.4 491.9 2096.9 33 C. Liên T
33 12A5 309.9 664 690.8 513 2177.7 20 T. Châu
34 12A6 295.9 594.8 638.5 416.6 1945.8 39 C. Liên (Sinh)
35 12A7 328.6 625.8 656.8 477.5 2088.7 35 C. Nghìn
36 12A8 334.9 671 645.5 494.8 2146.2 27 T. Thế Anh
37 12D1 371.8 665.9 672.7 487 2197.4 15 T. Nhiệm
38 12D2 327 688.9 673.9 487 2176.8 21 T. Long
39 12C 342 622 671 466.9 2101.9 32 C. Nga My
  Gửi email In thông tin
CÁC TIN KHÁC

Kết quả thi đại học năm học 2014-2015 8/5/2014 8:28:28 PM
Danh sách học sinh nhận tiền khen thưởng đạt kết quả cao trong kì thi HSG vòng tỉnh năm học 2011-2012 12/8/2012 11:11:00 AM
Danh sách cấp thuốc tháng 10/2012 11/7/2012 12:46:28 PM
Kết quả thông kê học lực toàn trường. Năm học 2011-2012 5/18/2012 2:25:34 PM
Video bài giảng
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết