Thư viện phần mềm
Lượt truy cập
Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá vàng
Kế hoạch
 DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CHUYỂN LỚP ĐỢT 1 (5-7-2016)
(Những em có thắc mắc về xếp lớp, đổi khối thi, cần đăng ký tại phòng văn thư để nhà trường xét)
 
 
TT Họ và tên Lớp Chuyển đến Ghi chú
1 Vũ Thị Thùy Linh 11D3 11TN5  
2 Hà Phi Phụng 12TN1 12B  
3 Thới Thị Thu Phương 12TN1 12B  
4 Nguyễn Thị Thu Hà 12D2 12D3  
5 Nguyễn Thịnh Quyền 11B 11TN4  
6 Hoàng Văn Mỹ Phi 11D1 11D3  
7 Vũ Thị Ngọc Loan 12TN3 12B  
  (Các em khác có nhu cầu đổi khối luyện thi đăng ký tại phòng văn thư để nhà trường xét)
 
  Gửi email In thông tin
CÁC TIN KHÁC

LỊCH TUẦN 44, TỪ 20 - 25/06/2016 6/18/2016 10:58:45 AM
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 22
(Từ 11 - 16/01/2016)
1/9/2016 10:14:19 AM
Kế hoạch hoạt động tuần 27 (từ 09/2 đến 14/2/2015) 2/7/2015 9:44:12 AM
Kế hoạch hoạt động tuần 24 ( từ 19/01 đến 24/01/2015) 1/17/2015 4:30:53 PM
Kế hoạch Trường tuần 32 (từ 31/03 đến 05/04/2014) 3/29/2014 5:52:11 AM
Kế hoạch tổ 11/7/2012 9:10:37 AM
Video bài giảng
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết