Thư viện phần mềm
Lượt truy cập
Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá vàng
Tài liệu chia sẻ   ->   Môn Địa
Ngày đăng tin: 29-10-2012
 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

DẠY HỌC NỘI DUNG GIÁO DỤC VỀ

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN, ĐẢO CHO

HỌC SINH  TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

                   MỤC LỤC                                                                                                              Trang

Phần I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

I. Mục tiêu                                                                                                                                                 6

II. Cấu trúc tài liệu                                                                                                                                   6

III. Hướng dẫn sử dụng                                                                                                                         7

1. Lựa chọn nội dung tổ chức ngoại khóa cho HS sao cho phù hợp với vùng miền                 7

2. Thời gian thực hiện ngoại khóa trong trường THPT                                                                    8

3. Tổ chức ngoại khóa giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, đảo cấp THPT                    8

4. Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp  23

5. Một số minh họa về tổ chức hoạt động giáo dục về tài nguyên thiên
nhiên và môi trường   biển đảo                                                                              24

Phần II. HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA  MỘT SỐ CHỦ ĐỀ

Chủ đề 1: Biển Đông và vùng biển Việt Nam

1. Mục tiêu                                                                                                                                              29

2. Nội dung cơ bản                                                                                                                               30

3. Gợi ý tiến trình hoạt động                                                                                                                30

Chủ đề 2. Vấn đề phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển, đảo ở Việt Nam

1. Mục tiêu                                                                                                                                              57

2. Nội dung cơ bản                                                                                                                               57

3. Gợi ý tiến trình hoạt động                                                                                                                58

Chủ đề 3.  Khai thác và bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, đảo tại các vùng kinh tế nước ta

1. Mục tiêu                                                                                                                                            102

2. Nội dung cơ bản                                                                                                                            102

3. Gợi ý tiến trình hoạt động                                                                                                             103

 
 
  Gửi email In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC

Chuyên đề nâng cao: Địa lý khu vực và quốc gia - hợp chủng quốc Hoa Kỳ (thầy: Viên Đình Tiến) 9/29/2013 11:09:05 PM
58 bài tập về biểu đồ chọn lọc dùng cho ôn thi ĐH 11/27/2012 3:38:25 AM
Vở soạn môn Địa Lí của học sinh 12 11/27/2012 3:20:29 AM
Tư liệu tham khảo 11/8/2012 11:28:07 PM
Video bài giảng
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết