Thư viện phần mềm
Lượt truy cập
Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá vàng
Tài liệu chia sẻ   ->   Môn Tin
Ngày đăng tin: 19-02-2012
Bản đồ tư duy
Hãy sử dụng những đường thẳng, màu sắc, mũi tên, nhánh rẽ hoặc những cách khác để thể hiện kết nối giữa những ý tưởng được đưa ra trong bản đồ tư duy của bạn.
  Gửi email In thông tin
CÁC TIN KHÁC

Bài tập về đồ thị (DFS, BFS, vùng liên thông) 10/23/2013 2:01:41 PM
Bài tập về dữ liệu kiểu số nguyên 10/23/2013 1:51:26 PM
Một số tính năng tuyệt vời của PowerPoint 11/11/2012 9:46:30 PM
Sơ đồ tư duy: Hệ điều hành 11/7/2012 1:01:56 PM
Kinh nghiệm làm bài thi Olympic Tin học 4/3/2012 9:08:42 PM
Cài đặt thuật toán BFS 3/31/2012 9:56:36 AM
Bài toán trong vườn trẻ 3/31/2012 7:12:22 AM
Cài đặt thuật toán Dijkstra 3/31/2012 5:30:04 AM
PHƯƠNG PHÁP HỌC MÔN TIN HỌC 2/12/2012 7:59:58 PM
Cách bỏ Password trong Excel 9/28/2011 2:13:23 PM
Video bài giảng
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết