Thư viện phần mềm
Lượt truy cập
Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá vàng
Tài liệu chia sẻ   ->   Môn Tin
Ngày đăng tin: 07-11-2012
SƠ ĐỒ TƯ DUY:
BÀI 10. HỆ ĐIỀU HÀNH
 
                  Lí thuyết "Bài 10. Hệ điều hành" trong chương trình Tin Học 10 có thể tóm tắt lại trong sơ đồ tư duy sau. Học sinh có thể học bài theo sơ đồ này để nắm được các ý chính của bài...
 
Thùy Trang
  Gửi email In thông tin
CÁC TIN KHÁC

Bài tập về đồ thị (DFS, BFS, vùng liên thông) 10/23/2013 2:01:41 PM
Bài tập về dữ liệu kiểu số nguyên 10/23/2013 1:51:26 PM
Một số tính năng tuyệt vời của PowerPoint 11/11/2012 9:46:30 PM
Kinh nghiệm làm bài thi Olympic Tin học 4/3/2012 9:08:42 PM
Cài đặt thuật toán BFS 3/31/2012 9:56:36 AM
Bài toán trong vườn trẻ 3/31/2012 7:12:22 AM
Cài đặt thuật toán Dijkstra 3/31/2012 5:30:04 AM
Bản đồ tư duy 2/19/2012 8:05:08 AM
PHƯƠNG PHÁP HỌC MÔN TIN HỌC 2/12/2012 7:59:58 PM
Cách bỏ Password trong Excel 9/28/2011 2:13:23 PM
Video bài giảng
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết