Thư viện phần mềm
Lượt truy cập
Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá vàng
Ngày đăng tin: 02-09-2018
 

Sở GD & ĐT Bình Phước

Trường THPT Hùng Vương

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                      Đồng Xoài, ngày 01 tháng 9 năm 2018

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 NĂM HỌC 2018-2019

( Từ ngày 03/9/2018 đến 8/9/2018)

-    Ngày 03/9/2018 toàn trường nghỉ bù lễ Quốc Khánh 02/9

-    Sáng thứ 3,5,6,7 toàn trường học bình thường theo PCCM và TKB.

-    Tiết 1 sáng thứ 3 tổng duyệt chương trình Khai giảng( thầy Long dẫn chương trình)

-    BGH và đội dân quân tự vệ trực trường theo kế hoạch.

-    6h30/05/9/2018 toàn bộ CB-GV-NV và học sinh có mặt tại trường để tổ chức lễ khai giảng năm

học mới 2018 -2019;  6h30 đến 6h45 GVCN  tập trung cho học sinh làm vệ sinh khu vực phân công;  6h45

GVCN cho học sinh tập trung về vị trí theo quy định, ban nề nếp điểm danh; 7h00 Tổ chức chương trình.

 + Lưu y:  sau buổi lễ Thầy Châu; thầy Giang tổ chức cho HS vui chơi; tổ TD tổ chức cho HS giao lưu bóng đá; CB-GV-CNV tập trung về nhà văn hóa để giao lưu và dùng cơm thân mật.

·   13h30/6/9/2018 Họp tổ chuyên môn với các nội dung sau:

- Thống nhất chương trình dạy luyện thi của các khối lớp thật cụ thể về: chương trình; mức độ yêu cậu cho các lớp; tiến độ thực hiện; tài liệu photo phát chon học sinh hàng tuần( chú ý tài liệu phải trọng tâm và đảm bảo tính liều lượng của môn học và của các môn).

- Thống nhất hồ sơ các nhân; phân công viết chuyên đề luyện thi; chuyên đề bồi dưỡng HSG; Làm đề tài sáng kiến hoặc đề tài NCKH.

- Chấn chỉnh công tác bồi dưỡng HSG ( Lên lịch phận công GV bồi dưỡng chuyển về thầy Đồng để theo giỏi).

   - Kiểm tra, ký duyệt các chuyên đề luyện thi ĐH và bồi dưỡng HSG tỉnh. Bồi dưỡng đội tuyển HSG tỉnh năm học 2018-2019 thật tốt.

·   13h30/7/9/2018 Họp Hội Đồng sư phạm với các nội dung sau:

-    GVCN báo cáo sỹ số HS và tình hình đầu năm học.

-    Thầy Bình thông qua lượng hóa thi đua của giáo viên.

-    Thầy Hòa thông qua bảng lượng hóa thi đua trong học sinh.

-    Đánh giá công tác tháng 8; nhiệm vụ tháng 9

-    Triển khai các nội dung họp cha mẹ học sinh đầu năm.

·         Giáo viên bộ môn

- Photo tài liêu luyện thi phất cho HS trước 6/9; hướng dẫn các em chuẩn bị tập  để học luyện thi...

- Tạo điều kiện hết sức cho các em trong đội tuyển HSG tỉnh tập trung ôn luyện thật tốt. Thầy Cường mở các phòng chức năng, để bộ phận tạp vụ làm vệ sinh sạch sẽ cho học sinh ôn luyện.

- Tăng cường giáo dục công tác tự học cho học sinh, kiểm tra bài củ thường xuyên. Chủ động kết hợp với gia đình học sinh để giáo dục những học sinh chưa có ý thức tốt trong học tập.

- Mỗi tháng giáo viên bộ môn phải chấm vở bài tập ở nhà của học sinh 1 lần, nhận xét đầy đủ.

·   Giáo viên chủ nhiệm

- Làm giấy mời cha mẹ học sinh lớp họp theo theo kế hoạch.

- Nộp danh sách học sinh ở lại buổi trưa của lớp mình  cho Thầy Long theo mẩu sau ( Đánh máy cẩn thận)

STT

Lớp

Họ và tên học sinh

Số điện thoại cha( Hoặc mẹ)

·   Trực Ban giám hiệu.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1.T Hòa

2.T Bình

1.T.Bình

2. T.Hòa

1.T. Hòa

2. T.Đồng

1.T.Bình

2. T.Đồng

1.T.Đồng

2.T. Hòa

1.T.Đồng

2.T Bình

                                       Hiệu Trưởng

                   (Đã ký)

 

                                     Cao Vũ Mưu

  Gửi email In thông tin
Video bài giảng
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết